Image: 
تاریخچه ازدواج

دسته بندی : - نویسنده: almas - تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹

زدواج یا نکاح، عهد و پیمانی است که به ‌موجب آن یک زن و مرد باهم شریک می‌شوند و یک خانواده‌ تشکیل می‌دهند. در واقع هدف از ازدواج تشکیل خانه و خانواده است که میل به این امر از ابتدا در وجود انسان بوده است. در این مقاله با سایت تالار الماس غرب همراه باشید. از منابع مرجع وموثق تاریخی، آمده است که درایران ، خانواده‌ براساس محوریت زنان و به صورت مادرشاهی بوده‌ است. اختیارات زنان در دوره مادها کاسته شد و چند همسری رواج یافت. همچنین ازدواج با محارم از لحاظ حفظ ثروت در خانواده، شایع بوده‌است. البته در همان زمان، اولین قانون حمایت از خانواده درجهان نیز وضع شد.